Membrane Ula Kang Dipateni Awujud

Membrane Ula Kang Dipateni Awujud

Wayang kang awujud diyu

Daftar Isi

1. Wayang kang awujud diyu


wayang kang awujud diyu

2. Pandhita kang pratapa ing gunung merbabu duwe anak salah kedaden kang awujud a. kebo b. ula c. sapi d. jaran​


Jawaban:

B. ula✅

semoga terbantujadikan jawaban tercerdas ya

Jawaban:

B. ula

Penjelasan:

ing Gunung merbabu wonten wanita tapa gadah anak salah kedadosan dados sawer, sawer wau saya dangu saya ageng.


3. Pandhita kang pratapa ing gunung Merbabu duwe anak salah kedaden kang awujud A. Kebo B. Ula C. Sapi D. Jaran​.


jawabannya adalah A kebo

Penjelasan:

gk tau tanya saya


4. pengalaman bisa awujud kedadeyan kang kang kepriye​


selalu belajar dng giat agar ingin bisa terwujud dan selalu berdoa kpd tuhan yang maha esa

maaf enggak bisa membahasakan jawa..soalnya aku agak nggak bisa bahasa jawa tapi ngerti


5. 33. Menapa kang diarani gancaran.... a. gancaran yaiku karya kang awujud wanda b. gancaran yaiku karya kang awujud pada (bait) c. gancaran yaiku karya kang awujud ukara d. gancaran yaiku karya kang awujud karya ilmiah e. gancaran yaiku karya kang awujud paragraf


Jawaban:

c.gancaran yaiku karya awujud ukara


6. KD.3.241. Membane ula kang dipateni awujud​


Jawaban:

Oyot sing ditutupi Karo lemah

Semoga membantu :")


7. 41. Membane ula kang dipateni awujudPLIIS JAWAB LAGI UJIAN POIN NYA LUMAYAN PLIIIS JAWAB YA​


Jawaban:

baru klin ting kuwi bocah kang ampuh, cerita saklengkape ono ing legenda RAWA PENING

Penjelasan:

bener ngak sih, kalau salah maaf yah


8. pangertene geguritan yaiku A. gagasan kang awujud tembang B. tulisan kang awujud tembang C. tulisan kang awujud tatahan D. tembang jawa​


Jawaban:

A. gagasan kang awujud tembang

Penjelasan:

Pengertian geguritan:

Geguritan yaitu salah sijining karya sastra Jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapken kaliyan puisi ngagem bahasa ingkang nduweni irama, rima, mitra, bait lan pembuate ingkang nduweni arti utawi makna wonten ing lirik geguritan. Geguritan ing bahasa Indonesia kasebut namine puisi.

maaf kalau salah, semoga membantu


9. Sapa kang di pateni Bandung bandhawasa


ramae roro jonggrang

mugi mbantu ya


10. wayang Kang awujud raksasa yaitu​


Dasamuka

maaf klo salah ya

#semoga membantu & jadikan jawaban terbaik#


11. membrane ula kang dipateni awujud​


Jawaban:

manusia ular maaf kalo salah


12. membane ula kang dipateni awujud​


Jawaban:

oyot sing ditutupi karo lemah

Penjelasan:

makasihh, sama sama


13. kedadeyan kang diwedharake awujud


Pawarta
kalawarti
ariwarti

14. tulise tuladha cangkriman a. kang awujud wancahan b. kang awujud pepindhan tlong bantuan nya​


Jawaban:

a. Yumaerong = yuyu omahe ngerong

b. kebo bule cancang merang = buntil


15. Membane ula kang di pateni awujud Bahasa jawa besok mau di kunpulkan ​


Jawaban:

Ular membran yang terbunuh dalam bentuk

ini hasil translate ya,gatau bener gatau salah

semoga membantu♡fllw♡


16. Pangertene geguritan yaiku ... A. Gagasan kang awujud tembang B. Tulisan kang awujud tembang C. Tulisan kang awujud tatahan D. Tembang Jawa


Jawaban:

A. gagasan kang awujud tembang

Jawaban:

B.tulisan kang awujud tembang

Penjelasan:

semoga membantu

maaf kalo salah


17. Layang kang ngabarake wong kang Lagi Kepaten jenenge?


surat kepada seseorang yang dinamai sesuai namanya?surat keterangan

layang kang ngabareke wong kang lagu kapaten jenenge?surat keterangan

18. membane ula kang dipateni awujud


manusia ular

Penjelasan:

maaf kalo salah


19. gamelan Kang awujud pancon yaitu


pancon = pencon = pencu, gamelane kenong lan bonang.

20. cangkriman Kang awujud plesetantegese​


Jawaban:

cangkriman plesetan (blederen), yaiku cangkriman kang ngemu surasa bladeran, batangane kudu luwih ngati-ati, jalaran yen kurang ngati-ati bakal kebleder temenan

CONTOH

cangkriman: wong dodol kambil dikepruki

batangane: sing dikepruki kambile, dudu wong sing dodol kambil


Kategori b_daerah