Jieun Kalimah Pananya Tina Kecap Listrik

Jieun Kalimah Pananya Tina Kecap Listrik

Apa bahasa Indonesianya jieun kalimah pananya make kecap kecap pananya di handap​

Daftar Isi

1. Apa bahasa Indonesianya jieun kalimah pananya make kecap kecap pananya di handap​


artinya: buat kalimat tanya dengan menggunakan kata-kata tanya dibawah ini...

semoga membantu...

buatlah kalimat pertanyaan menggunakan bahasa dibawah ini

maaf kalo salah:) http://brainly.app.link/qpzV02MawO jangan lupa ikuti saya❤


2. jieun kalimah Tina kecap ''ngomong''!jieun kalimah Tina kecap "dengekeun"!jieun kalimah Tina kecap " taroskeun"!jieun kalimah Tina kecap " pang damelkeun"!jieun kalimah Tina kecap "pang nyimpenkeun"​


Jawaban:

kalimat ngomong:Tong sok loba ngomong bising loba pimasalaheun

kalimat dengekeun:Ai guru ker nerangkeun teh dengekeun ulah ngobrol Bae

kalimat taroskeun:pr teh ntos di pariksa tacan cing taroskeun

kalimat pangdamel keun:TOS di pangdamelkeun tacan pr na

kalimat pangnyimpenkeun:punten pang nyiempen keun buku

Penjelasan:

moga membantu


3. 26. Jieun kalimah panyaram tina kecap jajan! 27. Jieun kalimah paréntah tina kecap payung! 28. Jieun kalimah tina kecap silih tulungan!​


Jawaban:Randi hayang jajan deukeut imahna

Penjelasan:


4. 28. Jieun kalimah pananya tina kecap listrik!9. Jieun kalimah sederhana tina kecap piknik!0. Salin kalimah di handap kana ragam bahasa hormatLamun kaluar ti imah kudu maké masker​


Jawaban:

28. kumaha cara ngahemat listrik?

9. Hayu urang babarengan piknik.

0. Upami angkat ti bumi kedah nganggo masker


5. kalimah pananya tina kecap "mana"​


Kalimah pananya nyaeta kalimah anu merlukan jawaban. Ditilik tina fungsina aya tilu rupa kalimah nyaeta kalimah pananya, kalimah wawaran jeung kalimah parentah. Hal penting anu perlu diperhatikeun dina nyieun kalimah nyaeta ragam basa. Aya dua rupa ragam basa nyaeta nu disebut ragam basa hormat / lemes jeung ragam basa loma.

Pembahasan

Dina ragam basa hormat / lemes aya dua rupa basa lemes nyaeta basa lemes keur ka batur jeung basa lemes keur ka sorangan. Aturan atawa katangtuan anu ngatur ragam basa dina basa Sunda disebut Tatakrama Basa Sunda. Baheula mah eta aturan teh disebutna Undak Usuk Basa Sunda.

Kecap pananya di luhur bisa dilarapkeun boh dina ragam basa hormat / lemes boh dina ragam basa loma

contoh: Ka mana angkatna bapa teh bu?. Ka mana arah kiblat teh?, kuring rek sholat

✨SEMOGA MEMBANTU✨

6. Jieun kalimah pananya make kecap pananya" dimana"


Jawaban:

dimana bumi Siti ?

dimana sakila Siti ?


7. jieun kalimah bilangan tina kecap saleterjieun kalimah pangantet tina kecap ti​


Jawaban:

Mang Atep keur ngaladangan ni meuli minyak tanah saleter

Mang Iding ngajugjug ka tajug sabada ti serang


8. jieun kalimah tina kecap nabeuhjieun kalimah tina kecap nyepakjieun kalimah tina kecap nyepeng​


1.Si Udin nabeuh wae kaleng da cenah keur latihan edek samen di sakola

2.di lapangan loba barudak keur nyepakan bola sepak

3.si tita nyepeung acis 50 rebu

semoga membantu


9. Jieun kalimah anu make kecap pananya: kunaon,tina naon,kumaha,iraha,sabaraha,


Jawaban:

- kunaon si Siti Tara sakola

- Tina naon Tahu di jueuna

- kumaha eta Aya warung di harep

- iraha indung na si lani di bawa ka rumah sakit

- sabaraha tempe hijina


10. jieun kalimah pananya tina kecap "Saha" (siapa)​


[tex]\tt \: indislsblaa[/tex]Jawaban:

Aya saha di bumi ?Saha nu pupus om ?

Penjelasan:

Ada siapa di rumah ?Siapa yg meninggal om ?

Pembahasan:

Kalimat tanya sangat bermanfaat untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya adalah kata yg berguna untuk menanyakan sesuatu.

Detail Jawaban:

Kelas : 3

Mapel : Bahasa Daerah

Materi : Membuat kalimat tanya ( saha ) dalam bahasa sunda

Kata Kunci : Kalimat tanya

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 13.3

semoga membantu :)


11. jieun kalimah pananya Tina kecap-guru-nyaah-sedih​


Jawaban:nyaah

Penjelasan:

Maaf kalo salah saya juga manusia


12. Apa bahasa Indonesianya jieun kalimah pananya make kecap kecap pananya di handap​


Buat kalimat Tanya pakai kata Tanya di atas

Maaf Kalau Salah,,

Semoga bermanfaat ya


13. 1. Jieun kalimah Tina kecap "mecak"2. Jieun kalimah Tina kecap "ngabring"3. Jieun kalimah Tina kecap "mangsa"​


Jawaban:

1 .

2 . hyu urng gabring ka skola

3. Naha ucing abdi mah ngamangsa wae berit

Penjelasan:

yang nomor 1 ga tau


14. Jieun kalimah pananya anu ngagunakeun kecap pananya saperti ieu dihandap1. Tina naon


Jawaban:

Ari ban motor dijieuna tina naon...

Penjelasan:

ngajelaskeun bahan naon anu bisa keur nyieun ban...


15. 1.Jieun kalimah tina kecap budug!2.Jieun kalimah tina kecap bidan!3.jieun kalimah tina kecap infus!4.jieun kalimah tina kecap opname!​


Jawaban:

1.aduh ucing te meni budug kitu

2.gening bidan nina teh bageur

3.aduh kunaon ari lisa teh kakuat di infus kitu

4.eh si rina kamari di opname

Penjelasan:

semoga membantu ☺️☺️


16. 31. Jieun kalimah pananya tina kecap pahlawan!2012​


Jawaban:

Orang mana ir.Soekarno teh?


17. 1. jieun kalimah tina kecap celi2. jieun kalimah tina kecap tradisional3. jieun kalimah tina kecap onlinetolong cepet yak bentar lagi dikumpulin​


Penjelasan:

Ceuli abdi gateul di gégél sireum.Abdi tadi ngiring jeung mamah ka pasar tradisional.Ayeuna mah jualan ge bisa online.

18. Jieun kalimah tina kecap listrik!​


Jawaban:

listrik di jaman ayena jadi kabutuhan sapopoe


19. jieun kalimah pananya Tina kecap listrik​


Jawaban:

•Eta Listrik Can Dihurungkeun

•Kunaon Listrik Na Di Paehan

Penjelasan:

Maaf Kalo Salah


20. jieun kalimah pananya jeung jawaban na tina kecap lembur​


Jawaban:

Jang,ari maneh ayeuna lembur??

jawab:

Sumuhun, kuring kedah damel di lembur ayeuna


Kategori b_daerah