Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa

Contoh Teks Deskripsi Bahasa Jawa

Contoh teks deskripsi bahasa jawa

1. Contoh teks deskripsi bahasa jawa


KLEPON
"Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane.

Rasane legi amarga ing tengah ana isine arupa gula jawa cair, dadi pas dipangan rasane maknyus. Teksture amoh, lan nang bagian njabane ana ampas enom kang nambahi cita rasa saka klepon iki."

2. Contoh teks deskripsi dalam bahasa jawa tentang jarik


Contoh Teks Deskripsi KEBAYA dalam Bahasa Jawa beserta struktur

KEBAYA

Identifikasi

Kebaya yaiku blus tradisional kang di enggo wong wadon ing Indonesia. Kebaya digawe saka bahan kang tipis lan biyasane dienggo karo sarung slendhang, Jarik utawa Bathik. Kebaya uga kena dienggo karo songket lan klambi tradhisional liyane. Kebaya asale saka tembung arab abaya kang tegese kebaya sandhang. Sadurunge taun 1600 ing Pulo Jawa, kebaya mung dienggo karo kaluwarga krajan. Ing jaman jajahan Belanda wong Eropa banjur nganggo kebaya. Kebaya dadi klambi resmi. Kebaya banjur di variasi bentuk lan motife, ana kang nganggo kain sutra, nganggo sulaman werna-werna. Saiki kebaya uga dhimodifikasi karo rok lan clana jean. Kebaya uga nduweni model kang werna-werna. Ana kang simetris lan asimetris. Kebaya dimodifikasi karo payet,bordiran, lan renda-renda. Saben dhaerah ing Indonesia nduweni kebaya khas dhewe dhewe kayata Kebaya Jawa, Kebaya Bali, lan liyan-liyane.

Klasifikasi

Kebaya Jawa kaperang dadi 2 yaiku Kebaya Solo lan Kebaya Yogyakarta. Dene kebaya iku uga ana kebaya jenise tradhisional lan modern. Kebaya Solo lan Kebaya Yogyakarta nduweni ciri kang dadi pambeda yaiku ing bagean kerah. Ing Kebaya Solo nduweni kerah kotak (kutu baru) dene kebaya Yogyakarta nduweni kerah bentuk V. Kebaya tradhisional inggih punika kebaya kang nduweni model klasik utawa durung ana modhifikasi lan nduweni kesan sederhana. Dene Kebaya Modern inggih punika kebaya kang wis ngalami perkembangan jaman saiki lan nduweni model maneka warna.

Deskripsi Bagean

Kerah Bentuk Kotak (Kutu Baru)

Kebaya Solo

Kerah bentuk V

Kebaya Yogykarta

Model kebaya tradisinonal nduweni bentuk klasik lan sederhana

Kebaya Tradisional

Model Kebaya modern nduweni bentuk kang wis di modifiksi ngikuti perkembangan jaman.

Kebaya Modern

Kebaya nduweni lengen kang dawa, biyasane dienggo karo ngisoran kang dawa. Kebaya iku sandhangan kang khusus dienggo wong wdon. Kebaya biyasane dienggo ing acara resmi kayata ngantenan, resepsi, kartinian, lan acara acara penyambutan tamu agung. Kebaya biasane dipasangake kro jarik utawa kain kang mblebet awak. Kain iku nggawe wanita sing nganggo kagelan anggone mlaku. Iku sebabe wanita jawa identik karo pribadhi kang lemah lembut. Kanggo wanita Jawa, kebaya ora namung sewates busana. Ananging, kebaya uga nduweni filosofi nilai nilai panguripan. Wujud busana kang sederhana bisa dadi wujud kasederhanaan masyarakat Indonesia. Nilai filosofi kebaya yaiku wujud kepatuhan, kealusan, lang unggah-ungguh serta budi pekerti luhur wanita ingkang sae.


3. Contoh teks deskripsi suasana dalam bahasa jawa


Esuk kuwi srengenge meh jedhul. Pedhut isih ngemuli bumi tandha menawa hawane isih adhem. Pitik-pitik wis padha metu ngeker-eker lemah golek pangan. Siji mbaka siji, sepedha lewat ono ratan. Ono sing nggawa panenan arep didol nang pasar. Ono ding nggawa pacul arep nang sawah. Ono sing nggawa keranjang arep blanja. Rodha ekonomi desa Sukamaju, mulai grengseng esuk kuwi.

4. Contoh teks deskripsi bahasa jawa tentang teman


Penjelasan:

Aku duwe kanca sing jenenge Anjani. Dheweke dadi bocah sing cerdas lan rupane manis. Dheweke duwe kulit lan gelas coklat. Saben dina, aku ijolan crita karo dheweke.

Anjani uga bocah sing apikan. Dheweke ora ragu nalika mulang nalika ngalami kesulitan sinau. Dheweke pancen bocah sing ngerti. Dheweke uga bisa ngrungokake yen aku duwe masalah. Aku seneng kekancan karo dheweke


5. contoh teks deskripsi bahasa jawa​


Jawaban:

Aku Arep addus sek yo, kowe rung duwe bojo yo?


6. contoh teks deskripsi bahasa jawa


Jawaban:

KLEPON

"Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane.

Rasane legi amarga ing tengah ana isine arupa gula jawa cair, dadi pas dipangan rasane maknyus. Teksture amoh, lan nang bagian njabane ana ampas enom kang nambahi cita rasa saka klepon iki


7. Contoh teks deskripsi bahasa jawa


Teks deskripsi yaiku teks sing isine nggambarake sawijining objek. Objek sing digambarake iso werno-werno. Contone yaiku manungso, kewan, panggonan, lan sak panunggalane. Teks deskripsi ono ing ngisor iki yaiku teks sing nggambarake wujude Raden Harya Werkudoro:

Werkudara. Salah satunggale senopati sing ampuh lan dadi bebetengnge negoro Amarto yaiku Raden Haryo Werkudoro. Pawakane Werkudoro iku gedhe dhuwur lan gagah pidekso. Rambute Werkudoro warnane ireng lan dowo tekan sak pundak. Werkudoro duwe sifat sing ora wedi mati naliko mbelani marang bebener. Werkudoro ugo duwe sifat sing lurus lan ora gampang kabujuk marang angkoro murko. Tumindake Werkudoro tansah becik lan ora seneng marang panggawean sing ora ono jluntrunge.Pembahasan

Teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan objek. Objek yang digambarkan dapat berupa benda mati, hewan, manusia, dan lain-lain. Teks deskripsi akan memberikan kita informasi terkait dengan bentuk, sifat, dan rupa dari sebuah objek.

Teks Deskripsi tentang Werkudara

Teks deskripsi di atas menggambarkan rupa dan sifat dari Raden Harya Werkudara. Bentuk rupa dari Werkudara yaitu tinggi, gagah, dan mempunyai rambut hitam dan panjang. Sedangkan sifat dari Werkudara yaitu lurus, jujur, dan memiliki pendirian yang kuat. Werkudoro bisa dikatakan kaku karena pendiriannya terhadap kebenaran sangat teguh.

Pelajari lebih lanjut:Isi Cerita Baratayuda https://brainly.co.id/tugas/263113Watak dan Sifat Pandawa Lima https://brainly.co.id/tugas/7521798Cara Menulis Teks Deskripsi https://brainly.co.id/tugas/615126Detail jawaban:

Kelas: VI

Mapel: Bahasa Jawa

Bab: Menulis Teks Deskripsi dalam Bahasa Jawa

Kode: -

#AyoBelajar #SPJ2


8. Contoh teks Deskripsi bahasa jawa tentang malioboro


Malioboro iku papan pariwisata arupa dalan gedhé ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Ing pungkasan sisih kidul dalan Malioboro iki dumunung pura Gedhong Agung, Pasar Beringharjo, lan Musiyum Bèntèng Vredeburg. Ing wayah soré ing trotoar dalan Malioboro iki akèh bakul sing dodolan panganan kanthi didhasaraké ing lemah (lèsèhan). Kajaba kui ana ing kiwa tengen dalan Malioboro akèh bakul kang dodolan manéka warna barang kas Jogja kaya ta tas, kaos, batik, dompet lsp.

9. contoh teks deskripsi tentang barang dalam bahasa jawa​


Jawaban:

Aku duwe vas kembang sing ayu. Vas diwenehake dening simbah. amarga aku menang pertama ing kelas. vas dijaga banget amarga aku tresna marang dheweke


10. contoh teks deskripsi mengunakan bahasa jawa


Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang memberikan gambaran informasi tentang suatu objek dan kejadian tertentu sehingga seolah-olah pembaca mengetahui secara langsung objek yang digambarkan. Contoh teks deskripsi mengunakan Bahasa Jawa antara lain sebagai berikut:

Klepon yaiku salah sijining panganan tradisional saka Jawa kang digawe saka glepung beras ketan lan wernane biasanae ijo. Klepon awujud bunder mblondo-mlondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah cilik. Klepon biasane warnane ijo, ananging uga ana klepon sing warna kuning, abang, lan putih. Ing sakitare klepon diwenehi parutan klapa supaya rasa klepon tambah enak lan gurih. Rasane legi amarga ing tengah-tengahe ana isine arupa gula jawa. Teksture klepon amoh lan nang bagian njabane ana parutan klapa enom kang nambahi cita rasa saka klepon.

Pembahasan:

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa daerah. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa terdapat teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang memberikan gambaran informasi tentang suatu objek dan kejadian tertentu sehingga seolah-olah pembaca mengetahui secara langsung objek yang digambarkan.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang struktur teks deskripsi brainly.co.id/tugas/7532628Materi tentang contoh cerita dalam Bahasa Jawa brainly.co.id/tugas/4041231Materi tentang contoh puisi dalam Bahasa Jawa brainly.co.id/tugas/5427952

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: Jenising Teks

Kode: -

#AyoBelajar

#SPJ2


11. Contoh teks deskripsi bahasa jawa


Gethuk
Getuk (gethuk) yaiku tedhan arupa jajanan peken ingkang kedamel saking tela engkang dipun dang lajeng ditumbuk sareng gendhis abrit utawi gendhis krambil lajeng diiris-iris uga biyasanipun dihidangke kaliyan parutan krambil. Getuk niki benten kaliyan getuk lindri, getuk pisang kersaa getuk goreng ingkang ngrupikaken inovasi saking getuk.

12. Contoh teks deskripsi tentang hewan berbahasa jawa


kucing

mangane iwak.

13. contoh teks deskripsi dalam bahasa jawa


1.sikil q 4 aq 2. Kupingku rondho cilik 3.aq ndue brengos 4.aq seneng mangan iwak 5.aq ndue buntut Opo aq iki? JAWAB: Kucing

14. Contoh teks deskripsi tentang sekolah dalam bahasa Jawa


Contoh teks deskripsi tentang sekolah, bahasa Jawa:

Sekolahku

Sekolahku manggon ana ing daerah pegunungan. Sisih kiwa tengene sekolah ana persawahan kang ijo, tetanduran pari kang amba ngubengi kiwa lan tengen sekolahku. Ing sebrange dalan sangarepe sekolahku ana kantor balaidesa, lan ing sandinge ana lapangan olahraga.

Jenenge sekolahan, dadi saben dina mesti ana bocah sekolah, kecuali dina libur. Sapinggirane sekolahan ana pager kang di cat werna biru. Ing tengah dalan kanggo mlebu pekarangan sekolah diwenehi gapura kang dhuwur trus ana tulisan jenenge sekolahku. Mlebu ing njero pekarangan sekolah ing sisih tengah halamane ana air mancur kang dhuwur lan ana kolam iwak manggon sapinggirane kolam. Ing njero jejer jejer ruangan kelas kanthi runtut. Saliyane ruangan kelas isih ana ruangan-ruangan liyane maneh. Ing panggonan mburi ana kantin sekolah, yen nalika istirahat mesti kebak bocah-bocah pada tuku jajan. Sisih kiwane kantin ana toilet. Sandinge toilet iku panggonan kanggo parkir. Ora mung iku sekolahku uga duwe musholla kang cukup amba.

Tiap ngarep kelas diwenehi tetanduran kembang supaya katon endah lan seger nalika disawang. Tiang gendhera ngadeg dhuwur ing tengah lapangan sing biasa kanggo upacara. Senajan sekolahku ana ing daerah pegunungan nanging duwe fasilitas kang lengkap. Lan luwihe maneh hawane isih asri lan seger banget, bisa ndadekake bocah sekolah nyaman.

Pembahasan:

Teks deskripsi iku ditulis kanggo nggambarake objek utawa panggonan kanthi rinci, supaya sing maca bisa rumangsa kaya ngrasakake dhewe.

Struktur teks deskripsi:

IdentifikasiKlasifikasiDeskripsi bagian

Nalika nulis teks deskripsi aja lali nemtoake temane dhisik, banjur ngumpulake bahan utawa informasi misale yen temane sekolah, dadi kudu ngumpulake informasi gawe objek sekolahan kang pengin digawe teks deskripsi. Yen wis informasi kumpul banjur gawe cengkorongan. Trus sing keri dhewe nulis teks deskripsi.

Pelajari lebih lanjut >>Materi bedane karangan narasi lan deskripsi => https://brainly.co.id/tugas/18958657 Materi struktur teks deskripsi => https://brainly.co.id/tugas/18022929 Materi teks deskripsi => https://brainly.co.id/tugas/14604790

==============================================================

Detail Jawaban:

Kelas: V

Mapel: Bahasa Daerah - Bahasa Jawa

Bab: Teks deskripsi

Kode soal: 13

[tex] \: [/tex]

#AyoBelajar


15. tuliskan contoh teks deskripsi bahasa jawa


Sawise mateng LAN ngembang biyasane apem di sajekake ora nggunakake godhong kaya dene panganan liya liyane naging biyasane apem di bungkus nganggo plastik

16. contoh teks deskripsi bahasa jawa​


Penjelasan:

KLEPON

"Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane.

Rasane legi amarga ing tengah ana isine arupa gula jawa cair, dadi pas dipangan rasane maknyus. Teksture amoh, lan nang bagian njabane ana ampas enom kang nambahi cita rasa saka klepon iki."

Jawaban:

Candi Borobudur

Candhi Barabudhur mujudake candhi Buddha kang digawe ing abad IX dening Raja Semaratungga sing ngasta kraton Mataram Hindhu. Raja Semaratungga saka wangsa Syailendra. Candhi iki minangka candhi Buddha gedhe dhewe sejagat. Prenahe Candhi Borobudhur dumunung ana ing sakidul kulone Kutha Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Candhi Barabudhur dumadi saka 9 tataran yaiku enem teras wujud pasagi lan telu wujud bundher, kanthi pucukan wujud cungkup ing pusere. Candhi iki direnggani panel relief cacah 2.672 lan reca Buda cacah 504. Cungkup pusere kinubengan reca Buda lungguh cacah 72 sing padha dipapanake ing njero stupa-stupa sing bolong-bolong.

Tekan saiki, Candhi Barabudhur isih dadi papan tirakat. Wong-wong Buddha padha ngrayakake Wesak ing candhi iki saben tahun. Candi Barabudhur uga wis kondhang kaloka dadi papan wisata kang gawe gumun turis Indonesia lan mancanegara.


17. contoh teks deskripsi bahasa jawa​


Penjelasan:

Contoh Paragraf Deskripsi jawa 1 (Tlatar boyolali)

Tlatar Boyolali wis dikenal warga sakiwa tengene Boyolali dadi sawijining papan wisata. Papane rada ngalor sithik saka kutha Boyolali, adohe kira-kira 7 km. Sing disuguhake neng kana yaiku wisata alam. Hawane adhem, seger lan isih akeh wit-witan gedhe. Neng kana ana sumber kang banyune bening. Kanggo narik wisatawan didegi papan mancing iwak neng pirang-pirang panggonan. Nalika lunga rana, kari milih panggon mancing sing disenengi. Iwak sing dipancing maneka warna kayata iwak lele, nila, gurameh, kakap, bawal lan sapanunggalane. Neng kono wis disediyani piranti kanggo mancing dadi ora perlu nggawa saka ngomah. Wong-wong uga bisa masak lan mangan iwake nang kono. Mung emane turis mancanegara durung ketarik mrana. Isih perlu didandani kanthi tenanan, butuh pamikiran lan wong kang setya ngondhangake Tlatar.

semoga bermanfaat


18. Contoh teks deskripsi dalam bahasa jawa


Jawaban :
KLEPON
"Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane. 

Rasane legi amarga ing tengah ana isine arupa gula jawa cair, dadi pas dipangan rasane maknyus. Teksture amoh, lan nang bagian njabane ana ampas enom kang nambahi cita rasa saka klepon iki."

semoga membantu

19. contoh teks deskripsi desa dalam bahasa jawa​


Jawaban:

Candhi Barabudhur

Candhi Barabudhur mujudake candhi Buddha kang digawe ing abad IX dening Raja Semaratungga sing ngasta kraton Mataram Hindhu. Raja Semaratungga saka wangsa Syailendra. Candhi iki minangka candhi Buddha gedhe dhewe sejagat. Prenahe Candhi Borobudhur dumunung ana ing sakidul kulone Kutha Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Candhi Barabudhur dumadi saka 9 tataran yaiku enem teras wujud pasagi lan telu wujud bundher, kanthi pucukan wujud cungkup ing pusere. Candhi iki direnggani panel relief cacah 2.672 lan reca Buda cacah 504. Cungkup pusere kinubengan reca Buda lungguh cacah 72 sing padha dipapanake ing njero stupa-stupa sing bolong-bolong.

Tekan saiki, Candhi Barabudhur isih dadi papan tirakat. Wong-wong Buddha padha ngrayakake Wesak ing candhi iki saben tahun. Candi Barabudhur uga wis kondhang kaloka dadi papan wisata kang gawe gumun turis Indonesia lan mancanegara


20. Contoh teks deskripsi bagian dalam bahasa Jawa


Jawaban:

Candi Borobudur

Candhi Barabudhur mujudake candhi Buddha kang digawe ing abad IX dening Raja Semaratungga sing ngasta kraton Mataram Hindhu. Raja Semaratungga saka wangsa Syailendra. Candhi iki minangka candhi Buddha gedhe dhewe sejagat. Prenahe Candhi Borobudhur dumunung ana ing sakidul kulone Kutha Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Candhi Barabudhur dumadi saka 9 tataran yaiku enem teras wujud pasagi lan telu wujud bundher, kanthi pucukan wujud cungkup ing pusere. Candhi iki direnggani panel relief cacah 2.672 lan reca Buda cacah 504. Cungkup pusere kinubengan reca Buda lungguh cacah 72 sing padha dipapanake ing njero stupa-stupa sing bolong-bolong.

Tekan saiki, Candhi Barabudhur isih dadi papan tirakat. Wong-wong Buddha padha ngrayakake Wesak ing candhi iki saben tahun. Candi Barabudhur uga wis kondhang kaloka dadi papan wisata kang gawe gumun turis Indonesia lan mancanegara.


Kategori b_daerah